Gizlilik Politikası

Gizlilik Politikası

KİŞİSEL VERİ BİLGİLENDİRME FORMU


Kurutatlar Gıda / Eren Yener aktarılan kişisel verilerin korunması hakkındaki temel bilgilere aşağıda yer verilmiştir. Kurutatlar Gıda / Eren Yener, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (6698 sayılı Kanun) madde 10’dan doğan aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla, aşağıdaki açıklamaları müşterilerimizin ve internet sitemizi ve/veya mobil uygulamalarımızı kullanan 3. kişilerin dikkatine sunar. Kurutatlar Gıda / Eren Yener, işbu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Açıklama metnini, yürürlükteki mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde her zaman güncelleme hakkını saklı tutar.


1- Kişisel verilerinizin toplanmasında hangi yöntemler kullanılıyor?

www.kurutatlar.com internet sitesinden veya mobil uygulamalardan işlem yapan müşterilerimizin verdikleri veriler, müşterilerimizin rızaları ve mevzuat hükümleri uyarınca Kurutatlar Gıda / Eren Yener tarafından işlenmektedir.
Kurutatlar Gıda / Eren Yener’a ait olan www.kurutatlar.com internet sitesi çerez (cookie) kullanan bir sitedir. Çerez; kullanılmakta olan cihazın internet tarayıcısına yada sabit diskine depolanarak söz konusu cihazın tespit edilmesine olanak tanıyan, çoğunlukla harf ve sayılardan oluşan bir dosyadır.
www.kurutatlar.com, ziyaretçilerine daha iyi hizmet verebilmek amacıyla ve yasal yükümlülüğü çerçevesinde, işbu Açıklama metninde belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile, gezinme bilgilerinizi toplayacak, işleyecek, üçüncü kişilerle paylaşacak ve güvenli olarak saklayacaktır.
www. kurutatlar.com çerezleri; günlük dosyaları, boş gif dosyaları ve/veya üçüncü taraf kaynakları yoluyla topladığı bilgileri, tercihlerinizle ilgili bir özet oluşturmak amacıyla depolar. www. kurutatlar com size özel tanıtım yapmak, promosyonlar ve pazarlama teklifleri sunmak, internet sitesinin veya mobil uygulamanın içeriğini size göre iyileştirmek ve/veya tercihlerinizi belirlemek amacıyla, site üzerinde gezinme bilgilerinizi ve/veya site üzerindeki kullanım geçmişinizi izleyebilmektedir. www. kurutatlar.com, çevrimiçi ve çevrimdışı olarak toplanan bilgiler gibi farklı yöntemlerle veya farklı zamanlarda site üzerinde sizden toplanan bilgileri eşleştirebilir ve bu bilgileri üçüncü taraflar gibi başka kaynaklardan alınan bilgilerle birlikte kullanabilir.


2-Kişisel verileri toplanmasının yasal dayanağı nedir?

Müşterilerimizin kişisel verilerinin kullanılması konusunda çeşitli kanunlarda düzenlemeler bulunmaktadır. En başta 6698 sayılı Kanun ile kişisel verilerin korunması esasları belirlenmiştir. Ayrıca 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun da (6563 sayılı Kanun), kişisel verilerin korunmasına ilişkin hükümler içermektedir. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu (5237 sayılı Kanun) hükümleri yoluyla da, kişisel verilerin korunması için bazı hallerde cezai yaptırımlar öngörülmüştür.
Diğer yandan 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (6502 sayılı Kanun) ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nden doğan yükümlülüklerimizin ifası amacıyla verilerin toplanması ve kullanılması gerekmektedir.

 

3- Kişisel verileriniz hangi amaçlarla kullanılıyor?

 • Kişisel verileriniz tarafımızca, mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde kaydedilebilecek, saklanabilecek, güncellenebilecek, üçüncü kişilere açıklanabilecek, devredebilecek, sınıflandırabilecek ve işlenebilecektir.
 • Kişisel verileriniz şu amaçlarla kullanılmaktadır:
 • İnternet sitesi/mobil uygulamalar üzerinden işlem yapanın/yaptıranın kimlik bilgilerini teyit etmek,
 • İletişim için adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek,
 • Mesafeli satış sözleşmesi ve 6502 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri kapsamında akdettiğimiz sözleşmelerin koşulları, güncel durumu ve güncellemeler ile ilgili müşterilerimiz ile iletişime geçmek, gerekli bilgilendirmeleri yapabilmek,
 • Elektronik (internet/mobil vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek,
 • Mesafeli satış sözleşmesi ve 6502 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri kapsamında akdettiğimiz sözleşmeler uyarınca üstlenilen yükümlülükleri ifa etmek,
 • Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda talep halinde ve mevzuat gereği kamu görevlilerine bilgi verebilmek,
 • “Müşterilerimizin bize bildirdiği ilgi alanlarını dikkate alarak” müşterilerimizin ilgilenebileceği ürünlerimiz hakkında müşterilerimize bilgi verebilmek, kampanyaları aktarmak,
 • İnternet sitesi ve/veya mobil uygulamalardan alışveriş yapan müşterilerimizi tanıyabilmek ve müşteri çevresi analizinde kullanabilmek, çeşitli pazarlama ve reklam faaliyetlerinde kullanabilmek ve bu kapsamda müşteri memnuniyetinin sağlanabilmesi için anlaşmalı kuruluşlar aracılığıyla elektronik ortamda ve/veya fiziki ortamda anketler düzenlemek,
 • Anlaşmalı kurumlarımız ve çözüm ortaklarımız tarafından müşterilerimize öneri sunabilmek, hizmetlerimizle ilgili müşterilerimizi bilgilendirebilmek,
 • Hizmetlerimiz ile ilgili müşteri şikayet ve önerilerini değerlendirebilmek,
 • Yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek.


4- İnternet Sitesi Çerezleri Nasıl Kullanılmaktadır?
www.kurutatlar com çerezleri; yaptığınız tercihleri hatırlamak ve internet sitesi/mobil uygulama kullanımınızı kişiselleştirmek için kullanır. Bu kullanım, parolanızı kaydeden ve internet sitesi/mobil uygulama oturumunuzun sürekli açık kalmasını sağlayan, böylece her ziyaretinizde birden fazla kez parola girme zahmetinden kurtaran çerezleri ve internet sitesi/mobil uygulamaya daha sonraki ziyaretlerinizde sizi hatırlayan ve tanıyan çerezleri içerir.
www. kurutatlar.com internet sitesine nereden bağlandığınız, internet sitesi/mobil uygulama üzerinde hangi içeriği görüntülediğiniz ve ziyaretinizin süresi gibi internet sitesini/mobil uygulamayı nasıl kullandığınızın izlenmesi dahil olmak üzere, internet sitesini/mobil uygulamayı nasıl kullandığınızı belirlemek için kullanır.
www. kurutatlar.com internet sitesindeki çerezler, ilgi alanlarınıza ve size daha uygun içerik ve reklamları sunmak için reklam/tanıtım amacıyla kullanılır. Bu şekilde, internet sitesini, mobil uygulamasını kullandığınızda size daha uygun içerikleri, kişiye özel kampanya ve ürünleri sunar ve daha önceden istemediğinizi belirttiğiniz içerik veya fırsatları bir daha sunmaz.

 

5- Kişisel verilerinizi paylaşıyor muyuz?
Müşterilerimize ait kişisel verilerin üçüncü kişiler ile paylaşımı, müşterilerin izni çerçevesinde gerçekleşmekte ve kural olarak müşterimizin onayı olmaksızın kişisel verileri üçüncü kişilere aktarılmamaktadır.
Bununla birlikte, yasal yükümlülüklerimiz nedeniyle ve bunlarla sınırlı olmak üzere mahkemeler ve diğer kamu kurumları ile kişisel veriler paylaşılmaktadır. Ayrıca, taahhüt ettiğimiz hizmetleri sağlayabilmek ve verilen hizmetlerin kalite kontrolünü yapabilmek için, anlaşmalı üçüncü kişilere kişisel veri aktarımı yapılmaktadır.
Üçüncü kişilere veri aktarımı sırasında hak ihlallerini önlemek için, gerekli teknik ve hukuki önlemler alınmaktadır. Bununla birlikte, kişisel verileri alan üçüncü kişinin veri koruma politikalarından dolayı ve üçüncü kişinin sorumluluğundaki risk alanında meydana gelen ihlallerden sorumlu bulunmamaktayız.
Kişisel verileriniz hissedarlarımızla, doğrudan/dolaylı, yurtiçi/yurtdışı iştiraklerimizle, faaliyetlerimizi yürütebilmek için, işbirliği yaptığımız program ortağı kurum, kuruluşlarla, verilerin bulut ortamında saklanması hizmeti aldığımız yurtiçi/yurtdışı kişi ve kurumlarla, müşterilerimize ticari elektronik iletilerin gönderilmesi konusunda anlaşmalı olduğumuz yurtiçi/yurtdışındaki kuruluşlarla, Bankalararası Kart Merkeziyle, anlaşmalı olduğumuz bankalarla ve sizlere daha iyi hizmet sunabilmek ve müşteri memnuniyetini sağlayabilmek için, çeşitli pazarlama faaliyetleri kapsamında yurtiçi ve yurtdışındaki çeşitli ajans, reklam şirketleri ve anket şirketleriyle ve yurtiçi/yurtdışı diğer üçüncü kişilere ilgili iş ortaklarımızla paylaşılabilmektedir.

 

6- Kişisel verilerinizi nasıl koruyoruz?
Kurutatlar Gıda / Eren Yener olarak tarafımıza paylaşılan kişisel veriler, gözetimimiz ve kontrolümüz altındadır. Yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri gereğince, bilginin gizliliğinin ve bütünlüğünün korunması amacıyla gerekli organizasyonu kurmak ve teknik önlemleri almak ve uyarlamak konusunda veri sorumlusu sıfatıyla sorumluluğunu üstlenmiş bulunmaktayız. Bu konudaki yükümlülüğümüzün bilincinde olarak, veri gizliliğini konu alan uluslararası ve ulusal teknik standartlara uygun surette periyodik aralıklarda sızma testleri yaptırılmak olup, bu kapsamda veri işleme politikalarımızı her zaman güncellediğimizi bilginize sunarız. Verileriniz güvenli sunucularımızda saklanmaktadır. Uygulamaya sizin belirlemiş olduğunuz şifre ile erişebilirsiniz. Şifreniz sistemimizde geri çevrilemeyecek şekilde kodlanmış olarak tutulmaktadır. Şifrenizi güvende tutmak ve paylaşmamak sizin sorumluluğunuzdadır. Ancak, bilgilerin kamuya açık internet bağlantısı üzerinden paylaşılmasının %100 güvenli olduğunun garantisi verilemez. Verilerinizi korumak için şifrelenmiş bağlantı kullanmaktayız, fakat veri aktarım sırasında internet bağlantınıza yapılan saldırıların riski size aittir. Bilgileriniz sunucularımıza ulaştıktan sonra korunması ile ilgili her türlü güvenlik önlemi tarafımızca alınır. 3. Bilgilere Erişim ve Güncellemeler Sistemimizde tutulan bilgilerinizin kopyasını, başvurmanız durumunda gerekli güvenlik kontrolü yapıldıktan sonra sizinle paylaşabiliriz. Bazı bilgilerinizi uygulama üzerinden güncelleyebilir veya müşteri hizmetlerimizi arayarak da güncelleme talebinde bulunabilirsiniz. Cookie (çerez)’ler ve Cihazlarda Tutulan Bilgiler Servisimizi daha hızlı ve etkin bir şekilde kullanabilmeniz için oturum cookie (çerez)’lerini cihazınızda saklamaktayız. Dilerseniz bu bilgilerin tutulmasını cihaz ayarlarınızda yapacağınız değişiklikle engelleyebilirsiniz. Ancak bu durumda uygulamanın tüm fonksiyonlarından yararlanamayabilirsiniz. Gizlilik Politikası içerisinde zaman zaman değişiklik yapabilir ve bunları size uygulama üzerinden bildirebiliriz.

 

7- Kişisel verilerle ilgili mevzuat değişikliklerinden nasıl haberdar olunacağı?
6698 Sayılı Kanun uyarınca sahip olduğunuz haklar tarafımızca yerine getirilmesi gereken yükümlülüklerdir. Kişisel verilerinizi bu bilinçle ve mevzuatın gerektirdiği ölçüde işlediğimizi, yasal değişikliklerin olması halinde sayfamızda yer alan bu bilgileri yeni mevzuata uygun olarak güncelleyeceğimizi, yapılan güncellemeleri de bu sayfa üzerinden her zaman kolaylıkla takip edebileceğinizi size bildirmek isteriz.


8- 6698 Sayılı Kanun’ndan doğan haklarınız nelerdir?
6698 Sayılı Kanun uyarınca, kişisel verilerinizin;

 • İşlenip işlenmediğini öğrenme,
 • İşlenmişse bilgi talep etme,
 • İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,
 • Eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
 • 6698 Sayılı Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,
 • Aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
 • Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • 6698 Sayılı Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde, zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu hatırlatmak isteriz.
 • Verinin güncel ve doğru tutulması gerekliliği
 • 6698 Sayılı Kanun’un 4. maddesi uyarınca, kişisel verilerinizi doğru ve güncel olarak tutma yükümlülüğümüz bulunmaktadır. Bu kapsamda yürürlükteki mevzuattan doğan yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz için, müşterilerimizin doğru ve güncel verilerini paylaşması gerekmektedir. Verilerinizin herhangi bir surette değişikliğe uğraması halinde, aşağıda belirtilen iletişim kanallarından bizimle iletişime geçerek verilerinizi güncellemenizi rica ederiz.
 • Kişisel verilerinizle ilgili sorularınız ?


Bize kişisel verilerinizle ilgili her türlü soru ve görüşleriniz için info@kurutatlar.com e-posta adresinden veya 0 342 408 34 94 Numaralı telefonumuzdan dilediğiniz zaman ulaşabilirsiniz. ) Veri sorumlusu Eren Yener’e info@kurutatkar.com üzerinden ulaşabilirsiniz. Ayrıca Kişisel Verileri Koruma Başvuru Formu’na www.kurutatlar.com web sitesini ziyaret ederek temin edebilirsiniz.

 

GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ
İşbu Gizlilik Sözleşmesi, Kurutatlar Gıda / Eren Yener’in sahibi olduğu www.kurutatlar.com ve uygulamasına ilişkin kişisel veri ve gizlilik politikasını içerir. Verilerin tümü ve alınma şekilleri, ne amaçla kullanıldığı, kimlerle paylaşıldığı ve bu verilere sahip kullanıcıların haklarını açıklamaktadır. Ayrıca daha kolay kullanım deneyimi için aldığı çerezler hakkında bilgi vermektedir. Kurutatlar Gıda / Eren Yener’in sahibi olduğu sahibi olduğu www.kurutatlar.com ve uygulamasını ziyaret ederek aynı zamanda üyelik sözleşmesi ve üyelik koşullarını onaylayarak, aşağıdaki tüm yükümlülükleri ve kuralları kabul etmiş sayılmaktasınız.


6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (6698 sayılı Kanun) kapsamında kişisel veri olarak tanımlanabilecek bilgiler, verilen sipariş bilgileri, kullanılan cihaz bilgileri ve müşteri etkileşim bilgileri uygulamanın kullanımı için alınan bilgilerdir.Müşteri bilgileri:
ad, soyad, açık adres, e-posta adresi, cep telefon numarası, şifre, demografik veriler, profilin mali verileri, mobil cihazın işletim versiyonu, kullanılan cihaz üzerinden alınan konum bilgileri (Cihazınızdaki tercihlerinize göre, uygulama cihazınızda açık ve ekranda iken veya cihazınızda açık ve ekranda değil iken konum bilgileriniz alınır.).
Müşteri siparişleri ile ilgili detaylar: Siparişin verildiği tarih ( tarih, saat, dakika), siparişin verildiği konum bilgisi, siparişte yer alan ürünler, sipariş tutarı ve ödeme yöntemi.Donanım, erişim ve cihaz bilgileri:
Müşterilerin kullandıkları cihaz üzerinden elde edilen konum bilgisi. ( konum bilgisi, izin verilmesi halinde uygulama ekranda açıkken veya uygulama arkaplanda çalışıyorken alınabilir.), ip adresi, ipnin bağlı olduğu sunucu, bilgisayardan bağlanılıyorsa, işletim sistemi çeşidi, sürümü, dili.


Logların tutulması: uygulama kullanılırken hataların tespiti, ilgili ürünlerin tekrar pazarlanabilmesi için gezilen ürünlerin kayıt edilmesi, yapılan işlemlerin takip edilmesi.


Tüm bu bilgiler siparişlerinizi almak, ürün ve hizmetlerimizi sunmak, ürün ve hizmetlerimizi geliştirmek, sistemsel sorunların çözümü, ödeme işlemlerinizi gerçekleştirmek, onay vermeniz halinde siparişleriniz, ürünler ve hizmetler hakkında pazarlama amacıyla, bilgilerinizi güncellemek ve üyeliğinizi yönetmek ve sürdürmek, ilginizi çekebilecek ürün ve hizmetleri önermek ve 3. kişilerin teknik, lojistik ve benzeri diğer işlevlerini Kurutatlar Gıda / Eren Yener’in adına yerine getirmelerini sağlamak ve mesafeli satış sözleşmesi ve sair sözleşmelerin ifası amacıyla, Kurutatlar Gıda / Eren Yener’, Kurutatlar Gıda / Eren Yener iştirakleri ve üçüncü kişi ve/veya kuruluşlar tarafından süresiz/süreli olarak kaydedilebilir, yazılı/manyetik arşivlerde muhafaza edilebilir, kullanılabilir, güncellenebilir, paylaşılabilir, transfer olunabilir ve sair suretlerle işlenebilir.


Kurutatlar Gıda / Eren Yener’, hizmetlerini sunmak ve içeriğin bireysel ihtiyaç ve ilgilere uyumunu sağlamak için çerez kullanmaktadır. Tarayıcıda çerezleri hizmet dışı bırakmak internet sitesindeki hizmetlerin kullanımını önlememektedir, fakat bazı teknik sorunlara yol açabilmektedir. Çerezler, kullanıcının internet sitesini kullanımı ile ilgili genel, istatistiki bilgi toplamak için de kullanılmaktadır.


Kurutatlar Gıda / Eren Yener müşterilerinin, www.kurutatlar.com internet sitesinin mobil versiyonu-aplikasyonunu (akıllı cihaz uygulamasını) kullandığı hallerde, alışverişlerine dair her türlü kişisel olan-olmayan bilgiler de (konum verileri, incelenen ürünler ve alışveriş konusu ürün-tutar bilgileri dahil), uygun teknik yöntemler ile alınabilir, ticari amaçlar ile Kurutatlar Gıda / Eren Yener, Kurutatlar Gıda / Eren Yener iştirakleri ve üçüncü kişi ve/veya kuruluşlar tarafından kaydedilebilir, yazılı/manyetik arşivlerde muhafaza edilebilir, kullanılabilir, güncellenebilir, paylaşılabilir, transfer olunabilir ve sair suretlerle işlenebilir.Bilgi Paylaşımı

Kurutatlar Gıda / Eren Yener, yasalar gereği yükümlü olmadıkça veya yetkili makamlardan talep gelmedikçe müşterilerinden topladığı bilgileri müşterinin izni olmadan kesinlik paylaşmaz. Gelişen bazı durumlarda Kurutatlar Gıda / Eren Yener, kendini korumak, müşterilerinin ve kendinin menfaatini korumak, dolandırıcılığın önüne geçmek durumlarında yasal makamlardan gelen talepler doğrultusunda bu bilgileri yalnızca yetkili makamlara paylaşabilir.


Verilerin Korunması
Kurutatlar Gıda / Eren Yener, tüm müşteri verilerini kendi özel sunucularında kullandığı yazılımın sağladığı şekilde şifreleyerek saklamaktadır. Bu verilerin güvenliği sağlamak için de tüm güvenlik önlemlerini almaktadır. Müşterilerimizin şifrelerini güvende tutmaları kendi sorumluluğundadır. Bu verileri gönderip alırken şifreli bağlantılar kullanmaktayız. Fakat bu durum tamamen güvenli sayılabildiği anlamını taşımamaktadır. Müşterilerimizin tarafında oluşan internet hattınıza yapılan saldırılar ve kullandığı bilgisayarın güvenliğinden müşteri sorumludur.


Müşterilerimiz her zaman ve hiçbir gerekçe göstermeksizin aşağıda belirtilen iletişim kanallarından Kurutatlar Gıda / Eren Yener’e ulaşarak, kişisel veri kullanımı-işlenmelerinin ve/veya kendilerine gönderilen ticari elektronik iletişimlerinin durdurulmasını talep edebilirler. Müşterilerimizin bu husustaki taleplerinin tarafımıza ulaşmasını müteakip kişisel veri işlemleri ve/veya elektronik ticari ileti gönderimi durdurulur. Ancak yürürlükteki mevzuatın izin verdiği/işlenmesi/saklanması/tutulması zorunlu olan veriler işlenmeye veya ticari elektronik ileti gönderimine devam edilebilir. Müşterilerimiz dilerse kişisel verilerinin işlenmesi ile ilgili işlemler hakkında tarafımıza her zaman başvurabilir ve bilgi alabilir. Bu hususlardaki başvuru ve talepler, yasal azami süreler içinde yerine getirilecek veya hukuki gerekçesi açıklanarak kabul edilmeyebilecektir.


Kurutatlar Gıda / Eren Yener tarafından müşterilerine, yürürlükteki mevzuata uygun olarak, her türlü ürün ve hizmetlere ilişkin tanıtım, reklam, iletişim, promosyon, satış ve pazarlama amacıyla çeşitli sosyal, ticari ve sair elektronik iletiler SMS/kısa mesaj, anlık bildirim, otomatik arama, bilgisayar, telefon, e-posta/mail, faks ve diğer elektronik iletişim araçları aracılığıyla gönderilebilir.